Tapaamisiin!

Ota yhteyttä - niin tavataan!

Yhteystiedot

Sirkku Ingervo
HELSINKI, Käpylä

p. 050-3270670
ingervo.sirkku
(at)gmail.com

Tule mukaan tukiryhmääni!

Haluatko jatkossa osallistua Sirkun vaalityöhön, muttet oikein tiedä miten?

Ota yhteyttä!

VASEMMISTOLIITON_LOGO.jpg

TUKEA NUORTEN, LAPSIPERHEIDEN,PÄIVÄHOIDON
JA KOULUJEN ARKEEN!

 index.jpg Tasa-arvoisen koulutuksen edellytykset turvattava!  

 • Hyvä peruskoulutus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista!

 • Lisää lähiopetusta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Opetusmateriaalin tulisi olla maksutonta myös toisella asteella.
 • Homekoulut kuntoon!
 • Koulutustakuu on toteutettava: Nuorille taattava työtä tai opiskelupaikka.
 • Alan vaihtaminen tehtävä helpommaksi opintoja riittävästi tukemalla toisella asteella ja  korkeakoulutunninnoissa
 • Oppilashuoltoa ja henkilökohtaista ohjausta saatava tarpeen mukaan peruskoulussa, ja toisella asteella ja korkeakouluissa. 
 • Riittävästi suomen ja oman kotikielen opetusta maahanmuuttajataustaisille.

 • Opetusryhmät ja päiväkotiryhmät inhimillisemmän kokoisiksi.

 • Lähipäiväkoti on kävelymatkan päässä!

 • Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei saa romuttaa Helsingissä!  Maksutonta varhaiskasvatusta Helsinkiin!

 • 1.-4.- luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hoidettava kuntoon. Vuorotyössä olevien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut turvattava!

ingervo_sirkku_hartiat_4.jpg

 


index.jpg Terveyspalvelut kuntoon

 • Terveysasemat aukioloaikoja lisättävä

 • Lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

 • Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi tai järjestettävä kunnonmukainen hyvä hoitopaikka.

 • Omaishoidon riittävä tuki, loma ja avustaja turvattava tarvitseville.

 • Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä mm. asukastalojen toimintaa vahvistamalla!
 • Tutkittuja täydentäviä hoitomuotoja tuettava.

index.jpg  Vanhemmuutta tuettava paremmin! 

 • Neuvoloita vahvistettava

 • Lapsiperheiden maksuttomia kotipalveluja on toteutettava ongelmia ennaltaehkäisevän Imatran mallin mukaisesti

index.jpgLapsiperheiden köyhyys on uhka tulevaisuudelle

 • Lapsilisä ei saa vähentää toimeentulotukea.

 • Yhden vanhemman perheiden lapsia tuettava enemmän hoitoavulla - ajoissa.

 • Alakoululaisille turvattava iltapäivähoitoryhmä turvallisen matkan päässä. Vuorotyöläisten pienille koululaisille tarpeenmukainen hoitopaikka myös viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

 • Kotihoidon tuki ajantasalle.

 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattava yksi kiinnostava harrastus vanhempien tuloista riippumatta

 • Asukasdemokratiaa parannettava ajoissa kuulemalla!

 • Varmistettava kaikille halukkaille kohtuuhintainen vuokra-asunto kaupungin omalla rakentamisella  ja vuokrakatto palauttamalla!
 • Lisää koiraharrastuspaikkoja Helsinkiin!

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä.  Aurinkoenergia on tämän päivän ja tulevaisuuden energiaa!

Joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi!

EI NATOlle - EI lisäydinvoimalle - EI turkistarhaukselle! 

KYLLÄ ihmisoikeuksille - KYLLÄ kehitysavulle!