VASEMMISTOLIITON_LOGO.jpg

TASA-ARVOINEN KOULUTUS RATKAISEE TULEVAISUUDEN!
01_Vasemmisto_Sirkku_Ingervo_Tausta_FULL.jpg

 • Hyvä peruskoulutus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista

 • Lähiopetusta lisättävä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta.

 • Homekoulut kuntoon.

 • Koulutustakuu! Nuorille taattava ansiotyötä tai opiskelupaikka.

 • Alan vaihtaminen tehtävä helpommaksi tukemalla opintoja riittävästi toisella asteella ja korkeakouluopinnoissa.

 • Oppilashuoltoa ja henkilökohtaista ohjausta saatava tarpeen mukaan peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakouluissa.

 • Suomen ja oman kotikielen opetusta riittävästi maahanmuuttajataustaisille.

 • Opetusryhmät ja päiväkotiryhmät inhimillisemmän kokoisiksi.

 • Lähipäiväkoti on kävelymatkan päässä.

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava!  Maksuton varhaiskasvatus lisäisi tasa-arvoa.

 • 1.-4.- luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hoidettava kuntoon. Vuorotyössä olevien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut turvattava.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon - ajoissa hoitoon

 • Asiakasmaksuton sosiaali- ja terveyskeskus!

 • Sosiaali. ja terveysasemat palvelemaan myös iltaisin.

 • Terapiatakuu! Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sosiaali- ja terveyskeskuksiin.

 • Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi ja järjestettävä monipuolista palveluasumista sitä tarvitseville.

 • Omaishoitajille riittävä tuki, loma ja avustaja.

 • Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä!

Vanhemmuutta tuettava paremmin

 • Neuvoloita vahvistettava ja vanhemmuutta tuettava erilaisilla hoitoratkaisuilla.

 • Lapsiperheiden maksuttomia kotipalveluja toteutettava tarpeen mukaisina.

Lapsiperheiden köyhyys on uhka tulevaisuudelle

 • Lapsilisiin indeksikorotukset ja yksinhuoltajakorotus.
 • Lapsilisä ei saa vähentää toimeentulotukea.

 • Yhden vanhemman perheiden lapsia tuettava ajoissa hoitoavulla.

 • Alakoululaisille turvattava iltapäivähoitoryhmä turvallisen matkan päässä. Vuorotyöläisten pienille koululaisille tarpeenmukainen hoitopaikka myös viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

 • Harrastustakuu! Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattava yksi kiinnostava harrastus vanhempien tuloista riippumatta.

 • Asukasdemokratiaa parannettava ajoissa kuulemalla.

 • Varmistettava kaikille halukkaille kohtuuhintainen vuokra-asunto kaupungin omalla rakentamisella  ja palauttamalla vuokrakatto.

Työtä ja opiskelupaikka

 • Opintoraha 101 euroon.
 • Perustulo 800 euroksi.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä!

 • Ilmastonmuutos on poliittisia valintoja, joita pitää ensisijaisesti tehdä kuntien ja valtion tasolla.
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä.

 • Aurinkoenergiaan kannattaa panostaa täysillä.

 • Joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi myös poikittaisliikenteessä sekä iltaisin ja viikonloppuisin.

***

EI NATOlle - EI lisäydinvoimalle - EI turkistarhaukselle!
KYLLÄ ihmisoikeuksille - KYLLÄ kehitysavulle!

***

Voit tukea eduskuntavaalityötäni tekemällä lahjoituksen vaalitililleni
FI05 1239 3500 1211 60
Pienikin apu on iso ilo!