VASEMMISTOLIITON_LOGO.jpg

TASA-ARVOINEN KOULUTUS RATKAISEE TULEVAISUUDEN!


01_Vasemmisto_Sirkku_Ingervo_Tausta_FULL.jpg


 • Hyvä peruskoulutus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista

 • Lisää lähiopetusta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Myös toiseen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta.

 • Homekoulut kuntoon.

 • Koulutustakuu on toteutettava: Nuorille taattava työtä tai opiskelupaikka.

 • Alan vaihtaminen tehtävä helpommaksi opintoja riittävästi tukemalla toisella asteella ja korkeakouluopinnoissa.

 • Oppilashuoltoa ja henkilökohtaista ohjausta saatava tarpeen mukaan peruskoulussa, ja toisella asteella ja korkeakouluissa.

 • Riittävästi suomen ja oman kotikielen opetusta maahanmuuttajataustaisille.

 • Opetusryhmät ja päiväkotiryhmät inhimillisemmän kokoisiksi.

 • Lähipäiväkoti on kävelymatkan päässä.

 • Subjektiivista päivähoito-oikeus palautettava!  Maksutonta varhaiskasvatus lisäisi tasa-arvoa.

 • 1.-4.- luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hoidettava kuntoon. Vuorotyössä olevien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut turvattava.

Terveyspalvelut kuntoon - Ajoissa hoitoon

 • Terveysasemat aukioloaikoja lisättävä

 • Lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

 • Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi tai järjestettävä kunnonmukainen hyvä hoitopaikka.

 • Omaishoidon riittävä tuki, loma ja avustaja turvattava tarvitseville.

 • Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä!

 • Tutkittuja täydentäviä hoitomuotoja tuettava.

Vanhemmuutta tuettava paremmin

 • Neuvoloita vahvistettava.

 • Lapsiperheiden maksuttomia kotipalveluja on toteutettava ongelmia ennaltaehkäisevän Imatran mallin mukaisesti.

Lapsiperheiden köyhyys on uhka tulevaisuudelle

 • Lapsilisiin indeksikorotukset.
 • Lapsilisä ei saa vähentää toimeentulotukea.

 • Yhden vanhemman perheiden lapsia tuettava enemmän hoitoavulla - ajoissa.

 • Alakoululaisille turvattava iltapäivähoitoryhmä turvallisen matkan päässä. Vuorotyöläisten pienille koululaisille tarpeenmukainen hoitopaikka myös viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattava yksi kiinnostava harrastus vanhempien tuloista riippumatta.

 • Asukasdemokratiaa parannettava ajoissa kuulemalla.

 • Varmistettava kaikille halukkaille kohtuuhintainen vuokra-asunto kaupungin omalla rakentamisella  ja vuokrakatto palauttamalla.

Ilmastonmuutos pysäytettävä!
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä. Aurinkoenergia on tämän päivän ja tulevaisuuden energiaa!
Joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi!

EI NATOlle - EI lisäydinvoimalle - EI turkistarhaukselle!
KYLLÄ ihmisoikeuksille - KYLLÄ kehitysavulle!
***

Voit tukea eduskuntavaalityötäni tekemällä lahjoituksen vaalitililleni
FI05 1239 3500 1211 60
Pienikin apu on iso ilo!