VASEMMISTOLIITON_LOGO.jpgTULEVAISUUSTAKUU KAIKILLE LAPSILLE JA NUORILLE!

Sirkku Ingervo - YouTube  

REILUA PERHE- JA                        KOULUTUSPOLITIIKKAA!

TASA-ARVOINEN KOULUTUS RATKAISEE TULEVAISUUDEN!
01_Vasemmisto_Sirkku_Ingervo_Tausta_FULL.jpg

 • Hyvä peruskoulutus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista

 • Oppimisen tuki kuntoon niin peruskoulussa kuin toisella asteella: Erityisopettajamitoitus ja ryhmäkokomaksimi määriteltävä laissa peruskouluun ja  varhaiskasvatukseen.   Lähiopetusta ja erityis-opetusta on lisättävä myös lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta ja tukipalvelujen riittäviä!

 • Homekoulut kuntoon.

 • Koulutustakuu! Maksuton koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. 

 • Alan vaihtaminen tehtävä helpommaksi tukemalla opintoja riittävästi toisella asteella ja korkeakouluopinnoissa. Ylioppilastutkinnon ja matemaattisten painoarvoa ei pidä korostaa liikaa opiskelijavalinnoissa. 

 • Oppilashuoltoa ja henkilökohtaista ohjausta saatava tarpeen mukaan peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakouluissa.

 • Kasvurauhaa kaikille nuorille! Myös sateenkaarinuorille!
 • Suomen ja oman kotikielen opetusta riittävästi maahanmuuttajataustaisille, jotta voi edetä kielitaidossa eteenpäin.

 • Opetusryhmät ja päiväkotiryhmät inhimillisemmän kokoisiksi. Peruskoulussa max. 20 oppilaan ryhmiä.  

 • Lähipäiväkoti ja lähikoulu ovat kävelymatkan päässä.

 • Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on tasa-arvoa vahvistava  Maksuton varhaiskasvatus lisäisi tasa-arvoa. Esiopetus 5-6-vuotiaille

 • 1.-4.- luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hoidettava kuntoon. Vuorotyössä olevien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut turvattava, jotta huoltaja voi mennä töihin.

 • Lisäopetustunti alkuopetukseen, jotta lukutaitoon panostettaisiin ajoissa paremmin ja lukuinto heräisi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon - ajoissa hoitoon

 • Tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille!

 • Mielenterveyteen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin!

 • Lähipalvelut on taattava koko hyvinvointialueella!

 • Vanhuksilta ja lapsilta ei saa leikata!

 • Asiakasmaksuton sosiaali- ja terveyskeskus!

 • Sosiaali- ja terveysasemat palvelemaan myös iltaisin.

 • Terapiatakuu! Matalan kynnyksen maksuttomia mielenterveyspalveluja sosiaali- ja terveyskeskuksiin. Lyhytterapia mahdollisuudet hoitotakuun piikkiin. 

 • Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi ja järjestettävä monipuolista palveluasumista sitä tarvitseville.

 • Omaishoitajille riittävä tuki, loma ja avustaja.

 • Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä mm. asukastalojen ja maksuttoman harrastetoiminnan avulla. Järjestöavustuksilla saadaan paljon vertaistukea ja iloa arkeen.

 • Lapsiperheille apua ajoissa! Lasten suojelu ei ole vain lastensuojelun asia!

Vanhemmuutta tuettava paremmin

 • Neuvoloita vahvistettava ja vanhemmuutta tuettava erilaisilla hoitoratkaisuilla.

 • Lapsiperheiden maksuttomia kotipalveluja toteutettava tarpeen mukaisina.

Lapsiperheiden köyhyys on uhka tulevaisuudelle

 • Lapsilisiin indeksikorotukset ja yksinhuoltajakorotus.
 • Lapsilisä tai kotona asuvan lapsen kesätyötulo ei saa vähentää perheen toimeentulotukea.

 • Yhden vanhemman perheiden lapsia tuettava ajoissa hoitoavulla säännöllisesti, jos perheellä ei ole hoitajia omasta takaa.

 • Alakoululaisille turvattava iltapäivähoitoryhmä turvallisen matkan päässä. Vuorotyöläisten pienille koululaisille tarpeenmukainen hoitopaikka myös viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

 • Harrastustakuu! Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattava yksi lasta  kiinnostava harrastus vanhempien tuloista riippumatta.

 • Asukasdemokratiaa parannettava ajoissa kuulemalla ja lausuntoja pyytämällä.

 • Varmistettava kaikille halukkaille kohtuuhintainen vuokra-asunto kaupungin omalla rakentamisella  ja palauttamalla vuokrakatto.

Työtä ja opiskelupaikka

 • Opintoraha korotettava  100 eurolla ja opintolainavelvoite poistettava toimeentulotuen kriteereistä.
 • Perustulo kaikille väh. 800 euroa.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä!

 • Ilmastonmuutos on poliittisia valintoja, joita pitää ensisijaisesti tehdä kuntien ja valtion tasolla.
 • Luontokato pysäytettävä ja avohakkuut lopetettava. Jatkuva kasvatus on tärkeää 
 • Metsistä 30% suojeltava luontoarvojen perusteella. 
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä. Aurinkoenergiaan kannattaa panostaa täysillä mm. julkisten rakennusten katoille aurinkopaneeleita ja tuettava aurinkopaneeleiden laittamista kotien katoille.

 • Energiatehokkuusremontit ja puurakentaminen auttavat.
 • Joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi myös poikittaisliikenteessä sekä iltaisin ja viikonloppuisin.
 • Erillisiä jalankulku ja pyöräteitä lisää myös turvallisuuden lisäämiseksi.
 • Lisää kasvisruokaa ja lähiruokaa kouluihin ja päiväkoteihin.
 • Eläimille oikeus elää hyvä elämä!
***
EI lisäydinvoimalle - EI turkistarhaukselle!
KYLLÄ ihmisoikeuksille - KYLLÄ kehitysavulle - KYLLÄ uusiutuvalle energialle!
***
Voit tukea aluevaali- ja kuntavaalityötäni vaalituen keräysajalla tekemällä lahjoituksen vaalitililleni
FI145290 0220 8301 27  kampanjatili/Sirkku Ingervo
Pienikin apu on iso ilo!