VASEMMISTOLIITON_LOGO.jpg

REILUA PERHE- JA KOULUTUSPOLITIIKKAA!

TASA-ARVOINEN KOULUTUS RATKAISEE TULEVAISUUDEN!
01_Vasemmisto_Sirkku_Ingervo_Tausta_FULL.jpg

 • Hyvä peruskoulutus ja subjektiivinen päivähoito-oikeus ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista

 • Lähiopetusta ja erityisopetusta on lisättävä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta ja tukipalvelujen riittäviä!

 • Homekoulut kuntoon.

 • Koulutustakuu! Nuorille taattava ansiotyötä tai opiskelupaikka.

 • Alan vaihtaminen tehtävä helpommaksi tukemalla opintoja riittävästi toisella asteella ja korkeakouluopinnoissa.

 • Oppilashuoltoa ja henkilökohtaista ohjausta saatava tarpeen mukaan peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakouluissa.

 • Suomen ja oman kotikielen opetusta riittävästi maahanmuuttajataustaisille.

 • Opetusryhmät ja päiväkotiryhmät inhimillisemmän kokoisiksi. Peruskoulussa max. 20 oppilaan ryhmiä.  

 • Lähipäiväkoti JA lähikoulu ovat kävelymatkan päässä.

 • Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on tasa-arvoa vahvistava  Maksuton varhaiskasvatus lisäisi tasa-arvoa. Esiopetus 5-6-vuotiaille

 • 1.-4.- luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta hoidettava kuntoon. Vuorotyössä olevien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisut turvattava, jotta huoltaja voi mennä töihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon - ajoissa hoitoon

Tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille!

Mielenterveyteen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin!

Lähipalvelut on taattava koko hyvinvointialueella!

Vanhuksilta ja lapsilta ei saa leikata!

 • Asiakasmaksuton sosiaali- ja terveyskeskus!

 • Sosiaali- ja terveysasemat palvelemaan myös iltaisin.

 • Terapiatakuu! Matalan kynnyksen maksuttomia mielenterveyspalveluja sosiaali- ja terveyskeskuksiin. Lyhytterapia mahdollisuudet hoitotakuun piikkiin. 

 • Vanhusten kotona-asumista on tuettava riittävästi ja järjestettävä monipuolista palveluasumista sitä tarvitseville.

 • Omaishoitajille riittävä tuki, loma ja avustaja.

 • Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä mm. asukastalojen ja maksuttoman harrastetoiminnan avulla. Järjestöavustuksilla saadaan paljon vertaistukea ja iloa arkeen.

 • Lapsiperheille apua ajoissa! Lasten suojelu ei ole vain lastensuojelun asia!

Vanhemmuutta tuettava paremmin

 • Neuvoloita vahvistettava ja vanhemmuutta tuettava erilaisilla hoitoratkaisuilla.

 • Lapsiperheiden maksuttomia kotipalveluja toteutettava tarpeen mukaisina.

Lapsiperheiden köyhyys on uhka tulevaisuudelle

 • Lapsilisiin indeksikorotukset ja yksinhuoltajakorotus.
 • Lapsilisä tai kotona asuvan lapsen kesätyötulo ei saa vähentää perheen toimeentulotukea.

 • Yhden vanhemman perheiden lapsia tuettava ajoissa hoitoavulla säännöllisesti, jos perheellä ei ole hoitajia omasta takaa.

 • Alakoululaisille turvattava iltapäivähoitoryhmä turvallisen matkan päässä. Vuorotyöläisten pienille koululaisille tarpeenmukainen hoitopaikka myös viikonloppuisin, iltaisin ja öisin.

 • Harrastustakuu! Jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattava yksi lasta  kiinnostava harrastus vanhempien tuloista riippumatta.

 • Asukasdemokratiaa parannettava ajoissa kuulemalla ja lausuntoja pyytämällä.

 • Varmistettava kaikille halukkaille kohtuuhintainen vuokra-asunto kaupungin omalla rakentamisella  ja palauttamalla vuokrakatto.

Työtä ja opiskelupaikka

 • Opintoraha korotettava  100 eurolla ja opintolainavelvoite poistettava toimeentulotuen kriteereistä.
 • Perustulo kaikille väh. 800 euroa.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä!

 • Ilmastonmuutos on poliittisia valintoja, joita pitää ensisijaisesti tehdä kuntien ja valtion tasolla.
 • Luontokato pysäytettävä ja avohakkuut lopetettava. Jatkuva kasvatus on tärkeää 
 • Metsistä 30% suojeltava luontoarvojen perusteella. 
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä. Aurinkoenergiaan kannattaa panostaa täysillä mm. julkisten rakennusten katoille aurinkopaneeleita ja tuettava aurinkopaneeleiden laittamista kotien katoille.

 • Energiatehokkuusremontit ja puurakentaminen auttavat.
 • Joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi myös poikittaisliikenteessä sekä iltaisin ja viikonloppuisin.
 • Erillisiä jalankulku ja pyöräteitä lisää myös turvallisuuden lisäämiseksi.
 • Lisää kasvisruokaa ja lähiruokaa kouluihin ja päiväkoteihin.

*Koirapuisto kaupunginosakohtaiseksi, jotta koirat voivat olla myös vapaana juoksenelemassa isojen tai pienten koirien aitauksessa. 

*Koiraharrastuspaikkoja lisää: tarvitaan lisää halleja ja kentitä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

* Eläimille oikeus elää hyvä elämä!

***

EI lisäydinvoimalle - EI turkistarhaukselle!
KYLLÄ ihmisoikeuksille - KYLLÄ kehitysavulle - KYLLÄ aurinkoenergialle!

***

Voit tukea eduskuntavaalityötäni tekemällä lahjoituksen vaalitililleni
                        FI145290 0220 8301 27  kampanjatili/Sirkku Ingervo
                                             Pienikin apu on iso ilo!